•  

Oferta

Rodzaje systemów przeciwpożarowych

System wykrywania pożaru (np. czujki dymu) to bardzo ważny element bezpieczeństwa każdego budynku. Ma za zadanie wykrycie pożaru we wczesnej fazie, co daje możliwość szybkiej reakcji. Chroni życie ludzi przebywających w budynku oraz ogranicza zakres zniszczeń.

System suchego gaszenia to specjalny system przeciwpożarowy, wykorzystywany w miejscach, gdzie gaszenie cieczami byłoby bardzo kosztowne w skutkach oraz niewskazane ze wglądu np. na utratę danych (pomieszczenia typu serwerownie, archiwa, banki itp.). Zabezpieczenia przeciwpożarowe tego typu wykorzystują do gaszenia gazy. Dzięki temu możliwa jest ochrona danych, sprzętu elektronicznego oraz zminimalizowanie ogólnych strat.

Przy grawitacyjnym systemie oddymiania, w czasie pożaru za pomocą elektrycznych napędów otwarte zostają otwory oddymiające w fasadzie lub w dachu budynku oraz otwierają się otwory dla powietrza kompensacyjnego. Przez otwory oddymiające wydostają się na zewnątrz trujące gazy, dym i gorące powietrze, dzięki czemu drogi ewakuacyjne są dostępne dla ludzi przebywających w obiekcie. Jest to bardzo efektywny sprzęt przeciwpożarowy.

Instalacje przeciwpożarowe:

  • systemy wykrywania i sygnalizacji pożaru
  • systemy suchego gaszenia (HFC 227ea, Novec, gazy obojętne)
  • systemy oddymiania grawitacyjnego
  • czujniki dymu

Wszystkie urządzenia, jak i materiały stosowane w w/w systemach, posiadają odpowiednie certyfikaty i zezwolenia. Współpracujemy z wieloma producentami i dystrybutorami w/w systemów.

Serwis 24 godziny na dobę 365 dni w roku.

img (3)